Cerdd ar gyfer for Cymru’n Cofio – Estyn yn Ddistaw- Wales Remembers

images

Y Gwyliwr   Picsileiddir mil o fylchau lle cwyd wynebau dan y don   Dringa haul dros fryniau at groesbren ddu   sy’n sgleinio dy lygaid nôl mewn iddi,   gan anadlu trefi, pentrefi, dinasoedd; galar a lynir â sment ar wal.   Pethau plufiog wedi’u gosod mewn corneli yn syllu nôl arnom. ​_____ Mae dy gerddi’n adrodd am dy gariad at y lonydd hyn:   briallu, mieri, cen, mwsog, bedw’n prifio.   Wrth gerdded i’r ysgol, carchar i grwt â phennau gliniau du   fe gnoaist ar bensil nes i’r dannedd gwrdd â’r canol.   Yna daeth rhywbeth i fritho’i uchelgais:   cyfryngu’r natur mewnol drwy emyn a sgrifennwyd  … Read More →