Cerdd ar gyfer for Cymru’n Cofio – Estyn yn Ddistaw- Wales Remembers

images

Y Gwyliwr   Picsileiddir mil o fylchau lle cwyd wynebau dan y don   Dringa haul dros fryniau at groesbren ddu   sy’n sgleinio dy lygaid nôl mewn iddi,   gan anadlu trefi, pentrefi, dinasoedd; galar a lynir â sment ar wal.   Pethau plufiog wedi’u gosod mewn corneli yn syllu nôl arnom. ​_____ Mae dy gerddi’n adrodd am dy gariad at y lonydd hyn:   briallu, mieri, cen, mwsog, bedw’n prifio.   Wrth gerdded i’r ysgol, carchar i grwt â phennau gliniau du   fe gnoaist ar bensil nes i’r dannedd gwrdd â’r canol.   Yna daeth rhywbeth i fritho’i uchelgais:   cyfryngu’r natur mewnol drwy emyn a sgrifennwyd  … Read More →

Commissioned Poem for Cymru’n Cofio – Estyn yn Ddistaw- Wales Remembers

fullsizeoutput_561

Watchkeeper for Gwilym Williams   Pixels break a thousand spaces where floating faces rise.   Sun clambers over hills to a black cross.   That shines your eyes back into it,   breathing in villages, towns, cities mourning cemented onto walls.   Plumed objects placed in corners looking back at us.   _____ Your poems tell me how you loved these lanes:   Primroses, brambles, lichen, moss, birches thickening.   Walking to school, a prison to a small boy with dirty knees   you chewed a pencil until teeth touched lead.   Then something flecked its ambition:   An inscape mediated the inscribed hymn   of fire, hearth, light. Patterns… Read More →

A Broken Tree: Francis Ledwidge Centenary Seminar 11.11.2017

unknown

A Broken Tree consisted of two events: a seminar in the National Library of Ireland from 11am-1pm, and a concert at the National Gallery of Ireland at 3.30pm.  These free events were arranged in partnership with the two cultural institutions. The National Library seminar featured presentations on Ledwidge’s life, his poetry, and Welsh war poet Hedd Wyn.   As part of this event Dr Nerys  Williams UCD  presented ‘Community of the Black Chair: Encountering Hedd Wyn and Francis Ledwidge’, about the Welsh poet Hedd Wyn who was killed on the same day as Ledwidge and is buried  close to him in Artillery Wood Cemetery, Ypres, Belgium.